انگشتر زبرجد دخترانه

تومان 520,000 تومان 460,000

  • توضیح

    امام رضا عليه السلام : انگشتر { زبرجد } در دست داشتن فقر را به توانگری بدل ميكند. منبع : حلیة المتقین – باب دوم – فصول اول و دوم و سوم

    خاتم مطهر شماره حساب

زبرجد: حکیم ارسطالیس نوشته است که زبرجد و زمرد از یک معدن به دست می آید و زبرجد زمانی درست می شود که شمس و قمر وزحل هر سه در یک برج قرار بگیرند. در خواص طبی زبرجد گفته اند که تقریبا تمام خواصی را که زمرد دارد، زبرجد هم دارد. که به همراه داشتن زبرجد برکت و صحت و سلامت جسم به همراه دارد. استفاده از زبرجد صرع را دور می کند. در خواص سحری زبرجد مطالب عجیبی را ذکر کرده اند که گفته اند هر زمانی که که قمر در برج حوت داخل شود زبرجد را به شکل کشتی درست کرده و در دست راسته به شکل انگشتر استفاده نمایید؛ تمامی مصیبت ها را دور کرده و بیماری ها را درمان می کند. و هر زمانی که قمر در برج سرطان باشد زبرجد را به شکل یک ماهی درست کرده و در رکاب انگشتری قرار دهند برای صید و ماهیگیری خوب بوده و صید فراوانی را نصیب ماهیگیر می کند. و کسانی که دائم السفر هستند (زیاد سفر می کنند) در ماشین، هواپیما، کشتی، قطار و … زبرجد به همراه داشته باشند تا در مقابل حوادث سفر بیمه بوده  و برکت نصیب آن ها شود.

امام رضا علیه السلام : انگشتر { زبرجد } در دست داشتن فقر را به توانگری بدل میکند

منبع : حلیه المتقین – باب دوم – فصول اول و دوم و سوم

نام سنگ: زبرجد

معروفیت: سحر انگیز

رنگ سنگ: سبز زیتونی و زرد مایل به سبز

مکان سنگ: بیشتر در آفریقا و آمریکا پیدا می‌شود.

بازتاب سنگ: روی صدا اثر خیلی خوبی دارد.

محل چاکرای سنگ: برای چاکرای قلب مورد استفاده قرار می‌گیرد و همچنین در مورد زبرجد آبی برای چاکرای پیشانی و گلو مورد استفاده می‌باشد.

استفاده خاص از سنگ: افراد خاصی که می‌خواهند از صدای رسا در سخنرانی و خوانندگی استفاده کنند این سنگ را پیشنهاد می‌کنیم.

زبرجد ناراحتى هاى قلبى را از بین مى برد و قلب را نیرو مى بخشد.